Цифровий стандарт радіозв'язку TETRA

Цифровая радиосвязь. TETRA

TETRA - провідний відкритий цифровий стандарт професійного радіозв'язку (Professional Mobile Radio - PMR), який підтримує багато виробників обладнання інфраструктури мереж та/або абонентських терміналів TETRA.

Компанія " MKT-COMMUNICATION" здійснює будівництво мереж радіозв'язку стандарту TETRA. Діяльність компанії забезпечена повним пакетом сертифікатів, ліцензій та іншою дозвільною документацією, необхідною для виконання повного спектра робіт з будівництва та введення в дію об'єктів зв'язку.

Компанія здійснює у повному обсязі всі етапи реалізації проекту:

 • проектування та розроблення проектно-кошторисної документації;
 • будівництво мереж зв'язку;
 • постачання обладнання та елементів мережної інфраструктури;
 • здачу об'єктів зв'язку.

Стандарт створювався як єдиний загальноєвропейський цифровий стандарт. Тому до квітня 1997 року абревіатура TETRA означала Трансєвропейське транкінгове радіо (Trans-European Trunked Radio). Проте інтерес, виявлений до стандарту в інших регіонах, призвів до того, що в даний час TETRA розшифровується як Наземне транкінгове радіо (Terrestrial Trunked Radio).

Роботи з підготовки стандарту почалися ще 1988 р. До 1991 року було визначено функціональні можливості, типи сервісів і послуг для кінцевих користувачів. Протягом 1992–1993 були підготовлені технічні вимоги. У січні 1994 опубліковано першу версію Загальних технічних вимог ETR 086. Основу стандарту (загальна структура мережі, радіоінтерфейс та ін.) затверджено в 1995 р. У 1998 було затверджено всі необхідні розділи стандарту.

В даний час продовжуються роботи з розвитку стандарту TETRA. У 2004 році було внесено зміни та остаточно затверджено специфікації міжсистемного інтерфейсу ISI (Inter-System Interface). 2005 року відбулося затвердження стандарту високошвидкісної передачі даних TEDS (TETRA Enhanced Data Service), що забезпечує передачу даних зі швидкістю до 115/230 кбіт/с.

Коротко про стандарт TETRA

Стандарт TETRA складається з 2-х частин: TETRA V+D (TETRA Voice + Data) – стандарту інтегрованої системи передачі мови та даних, та TETRA PDO (TETRA Packed Data Optimized) – стандарту, оптимізованого тільки для передачі даних. Варто зазначити, що на даний час усі виробники випускають обладнання для систем стандарту TETRA V+D.

Радіоінтерфейс TETRA передбачає роботу в діапазоні частот від 150 до 900 МГц у стандартній сітці частот із кроком 25 кГц. У країнах Європи використовуються такі діапазони частот: 380-390/390-400 МГц для служб громадської безпеки, 410-420/420-430 МГц для операторів зв'язку та комерційних організацій. В Україні під радіотехнологію TETRA виділено смуги частот 413-420/423-430 МГц.

Крім того, існують інші частотні діапазони, рекомендовані стандартом TETRA: 300-308/336-344 МГц (для Росії та країн Східної Європи), 450-460/460-470 МГц (використовується в тому числі і в Росії), 806- 825/851-870 МГц (широко використовується у Китаї).

У системах стандарту TETRA використовується метод багатостанційного доступу з тимчасовим поділом каналів зв'язку (TDMA – Time Division Multiple Access). На одній фізичній частоті може бути організовано до 4 незалежних каналів передачі мови або інформації.

Стандарт ТЕТРА міцно завоював визнання на ринку не лише як система корпоративного мобільного радіозв'язку (PMR) для структур охорони та безпеки, а й як ефективна сучасна інформаційно-телекомунікаційна плат-форма для реалізації IT-додатків. Однак, повсюдне впровадження ТЕТРА-систем сьогодні частково стримується через наявність у секторі PMR вже діючого обладнання аналогового радіо (conventional-систем, систем стандарту МРТ1327), у зв'язку з чим виникає економічна проблема плавного переходу від аналогових технологій до цифрових без істотних втрат раніше зроблених інвестицій. Компанія 3 T- Communication AG вирішила цю дилему, запропонувавши багатостандартну платформу eXTRAS для транкінгового радіозв'язку.

Sepura FR-400

СИСТЕМА eXTRAS

Розширювана транкінгова система eXTRAS - це цифрова транкінгова мережева інфраструктура для ринку PMR (професійний рухомий радіозв'язок), що базується на відкритому стандарті TETRA, розроблена відповідно до специфікацій та рекомендацій ETSI.

Стандарт TETRA став фактично єдиним стандартом цифрового радіозв'язку не тільки для Європейського ринку, а й для решти світу. У порівнянні з аналоговими мережами цей стандарт має такі переваги:

 • стандартизація на системи та термінали різних виробників; 
 • оптимізація використання радіочастот (4 канали на смугу 25 KHz); 
 • висока швидкість передачі (до 28.800 біт/с); 
 • повна захищеність з'єднань (шифрування радіоінтерфейсу та наскрізне шифрування); 
 • можливість взаємодії різних мереж (через шлюзи чи інтерфейс ISI); 
 • дуплексні виклики, що дуже важливо для викликів у ТФОП/УАТС; 
 • взаємодія з IP мережами як пакетної передачі даних. Поряд із усіма вищеописаними перевагами стандарту TETRA, компанія 3 T- Communication AG пропонує своїм клієнтам економічно більш вигідне рішення: 
 • програмне забезпечення системи eXTRAS повністю розроблене компанією 3 T- Communication AG, крім того, для системи eXTRAS вибрано апаратне рішення на базі стандарту COTS, що також суттєво знижує її вартість; 
 • постійна робота на ринку комунікацій, критичних до безпеки (розробка командних систем управління) дає компанії 3 T- Communication AG виняткові знання та розуміння потреб замовника. Системи TETRA компанії 3 T- Communication AG розроблені відповідно до вимог безпеки та якості, висунутих Управлінням Повітряних Сполучень, але водночас з тією функціональністю, яка необхідна користувачам ринку PMR.

ОГЛЯД СИСТЕМИ eXTRAS

Система eXTRAS компанії 3 T- Communication AG використовує централізовану мережеву архітектуру з такими основними елементами:

 • комутатор із можливістю резервування FTS 100; 
 • базові станції FR400 або SOLO; 
 • управління мережею (NMS) / Управління абонентами (SUM); 
 • шлюз диспетчера; 
 • шлюз 2 Мбіт ISDN та/або VoIP в ТфОп/УАТС; 
 • шлюз передачі даних у режимі пакетної передачі даних та SDS; 
 • шлюз в аналогові радіосистеми; 
 • запис переговорів;
 •  шлюз/сервіс міжсистемного обміну IWS
 

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ eXTRAS

 • хороша масштабованість - від односайтових систем до великих (100 базових станцій);
 • висока надійність;
 • відмовостійкість;
 • застосування технології Compact PCI;
 • використання продуктів стандарту COTS;
 • різні ступені резервування;
 • eXTRAS підтримує різні програми, що використовують передачу даних;
 • eXTRAS стикується з традиційними та TETRA радіосистемами інших виробників;
 • eXTRAS побудовано як відкриту системну платформу, що дозволяє підключення додатків через стандартизований API інтерфейс;
 • режим локальної роботи БС без комутатора (fall-back). У цьому режимі БС забезпечує виконання всіх функцій, що і самостійна (без підключення до УАТС) TETRA система. Базову станцію можна називати "інтелектуальною", т.к. вона забезпечує всі необхідні TETRA сервіси навіть у разі порушення, з якихось причин, зв'язку з комутатором;
 • фронтальний доступ до всіх апаратних елементів системи eXTRAS робить завдання обслуговування обладнання простішим і швидшим;
 • потужні процесори сімейства Pentium дозволяють легко додавати до вже існуючих систем додаткові функції;
 • використання шини Compact PCI дозволяє інтегрувати до системи стандартні плати CTI;
 • використання режиму пакетної комутації дозволяє використовувати виключно IP підключення (з QoS) для з'єднання різних елементів системи;
 • керування системою засноване на відкритих IP протоколах (SNMP);
 • базова станція реалізує всі рівні (до 3-го) стеку TETRA протоколів. Як наслідок цього БС у режимі роботи без комутатора забезпечує ту ж функціональність, що і БС у складі мережі;
 • різні типи БС ( FR400 1-8 ch; SOLO 1-2 ch) дозволяють реалізувати рішення, що відповідають вимогам замовників.

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ eXTRAS

розширюваність

 • від 1 до 8 несучих на БС (від 1 до 4 у стандартному варіанті)
 • від 1 до 100 БС на систему; один шлюз, що забезпечує підключення до 16 диспетчерів
 • комутатор має можливість підключення кількох шлюзів (максимальна кількість залежить від конфігурації системи)
 • до 150000 абонентів
 • до 1000 груп

стійкість
до збоїв

 • режим локальної роботи (fall-back)
 • повне резервування обладнання центрального комутатора, гаряче резервування
 • інтелектуальне розподілене керування викликами
 • відмовостійкість магістральних з'єднань та інтерфейсів
 • режим дублювання елементів БС (опція)

комутатор

 • комутатор TETRA на основі IP, що виключає блокування

з'єднання

 • IP інтерфейс між БС та комутатором

шлюзи в
зовнішні мережі

 • шлюз PABX/PSTN через 2 Mbit/ ISDN/ QSIS, 30 одночасних викликів, 2 х PRI на шлюз
 • шлюз VoIP SIP
 • шлюз для передачі пакетних даних та SDS
 • шлюз підключення до аналогового радіо

управління
мережею

 • базовий клієнт SNMP для управління відмовами
 • утиліта конфігурування мережі
 • базовий інтерфейс керування абонентами (SUM)
 • програма адміністрування абонентів
 • інструмент завантаження трафіку (опція для підвищення NMS)
 • документований SNMP інтерфейс

запис

 • записуючий пристрій для індивідуальних та групових переговорів
 • клієнт, для пошуку та відтворення записаних переговорів

диспетчер

 • додаток диспетчера з набором розширених можливостей та графічним інтерфейсом користувача, підключеним через локальну мережу LAN до системи
 • короткочасний голосовий запис та відтворення (1 день)
 • управління мережею та клієнт управління абонентами, які працюють на стандартному програмному забезпеченні ПК, можуть бути інтегровані на ПК диспетчера
 • AVL, що відображає GPS дані терміналу на карті (опція для диспетчера)

передача даних

 • SDS (статусні та текстові повідомлення)
 • пакетні дані.

Частотний діапазон

 • 380 - 400 MHz, дуплексне рознесення 10 MHz
 • 410 - 430 MHz, дуплексне рознесення 10 MHz
 • 450 - 470 MHz, дуплексне рознесення 10 MHz

Контакти:

Адреса: Україна, 04111, м.Київ, вул. Данила Щербаківського 52,

6 поверх, офіс 322

( Пн-Пт. с 9:00 до 18:00 )

+38 (067) 770-74-00

+38 (097) 318-77-87

Напрямки діяльності:

 • Системи і засоби телекомунікацій
 • Інформаційні системи
 • Доглядові системи
 • Спеціальна техніка

Види діяльності:

 • Розробка / узгодження технічних вимог
 • Оформлення / супровід дозвільних документів
 • Поставка обладнання
 • Гарантійний / післягарантійний сервіс
 • Підготовка кадрів Замовника
Radiospektr.com - продажа радиостанций Sepura, DMR радиосвязь, , TETRA радиосвязь